Inspirerende websites

James Redfield zie www.google.nl voor meer informatie.

 

Mansukh Patel: De TV serie over de Bhagadvad Gita, die ook op DVD is verschenen geeft  inzicht in wat de Bijbel en de Koran ook verkondigen: de liefde van God voor de mens. 
Zie ook www.google.nl 

 

Franciscus van Assisi zie www.google.nl was een jongeman die alle rijkdom en bezit de rug toekeerde en armoede, nederigheid en soberheid is gaan prediken. Een van zijn gebeden was:
Heer, laat U mij ernaar streven:
niet dat ik getroost wordt- maar troost,
niet dat ik begrepen wordt – maar dat ik begrijp,
niet dat ik geliefd wordt- maar dat ik liefheb,
Want wie zich opoffert, ontvangt, wie zichzelf wegcijfert, telt,
En wie vergeeft, wordt vergeven... 

 

Neale Donald Walsh heeft in zijn verschillende gesprekken met God een andere vorm van communiceren geïntroduceerd zie www.gesprekmetgod.nl

 

Jozef Rulof ontving in de jaren vijftig van de vorige eeuw van zijn gidsen diverse boeken en schilderwerken zie www.google.nl

 

Sai Baba is (evenals Osho) een inspirator uit India die recent is overgegaan, duizenden zijn geïnspireerd door zijn goddelijke persoonlijkheid www.saibaba.com

 

Sonia Bos heeft de Aquarius- mystiek als ontwikkelingsleer voor de komende tijd ontvangen en vormgegeven zie hiervoor  www.soniabos.com. Gea Hollestelle heeft hierbij de Aquariussymboliek vorm gegeven zie  www.gajael.nl

 

Christiane Beerlandt heeft mij door haar boeken over signalen, dieren, de relatie tussen ziekte, energie en de eigen leefwijze veel verduidelijkt zie www.christianebeerlandt.com

 

Brandon Bays heeft een methode ontwikkeld die het mopgelijk maakt mensen te begeleiden in het oplossen van alle problemen zie www.thejourney.com