Politieke voorkeur

 

Het beeld over mij is niet compleet zonder een belangrijke passie te benoemen, alle onrecht in de wereld die nog lang geen liefde is raakt mij zeer. Dit passief thuis zo te vinden daar is niemand bij gebaat, dus ben ik zelf actief naar de politiek gaan kijken.
Ook in Nederland is geld verdienen ten koste van nog steeds de norm en staan mensen die het allemaal niet zo goed kunnen veelal in de kou.
De visie op en het gebruik maken van buitenlanders is niet correct en al helemaal niet zoals het is gegaan.

Mijn uitgangspunt om in te liefde te leven zag ik het meest naar voren komen bij de uitgangspunten van de SP. De 3 pijlers waarop de Socialistische Partij het beleid voert, zijn solidariteit, medemenselijkheid en gelijkwaardigheid. Het onrecht bestrijden voert de boventoon en daar kan ik me helemaal in vinden, ik doe graag aan acties mee om mijn verontwaardiging te uiten.
In de loop der jaren worden natuurlijk ook, zoals bij alles en iedereen de sterke en de zwakke kanten duidelijk. Regelmatig geef ik vanuit mijn gedrevenheid lucht aan mijn ongenoegen en laat ik naar de organisatie mijn ongenoegen blijken, maar prijs ik ook de goede acties. Thuis op de bank kritiek leveren is niet wat voor mij leven in liefde vormgeven is, er moet overal nog veel veranderen voor het zover is. Maar zoals voor alles geldt is maar een klein lichtpuntje nodig om het licht te laten groeien en zo is het ook hier.