Nieuws en ontwikkelingen

Persbericht mei 2015

Zonder oordelen hemel & aarde respecteren

Oude wijsheden in nieuw perspectief

In haar nieuwste triologie Zonder oordelen hemel & aarde respecteren heeft Marian Dieterman in driëndertig korte verhalen oude wijsheden om te leren leven zonder veroordeling, in huidig perspectief gezet.

 

Marian Dieterman vertelt: 'Geen enkel mens weet wat hem te wachten staat in het leven en het lijkt een gok hoe het allemaal afloopt. De wetmatigheden die uitgerekend kunnen worden, lijken hier niet voor te gelden en dat maakt een mens verward en onzeker. Voor de levensopdracht hulp uit het eigen ik halen met vertrouwen op de eigen waarheid en het eigen innerlijke weten, is niet standaard tijdens het leven geoefend. Terugvallen op oude anekdotes en wijsheden geeft een herkenning en de mogelijkheid dit in het eigen leven toe te passen. Iedereen moet door de eigen crisis heen en leren op zijn eigen waarheid te vertrouwen. Anderen zijn al eeuwenlang voorgegaan en al deze ervaringen hebben tot algemene wijsheden geleid. Behalve herkennen van de eigenheid en het omgaan met wat zich voordoet is wat de ziel wil van binnenuit aan de orde. Een bezield leven vanuit de eigen innerlijke waarheid en in vertrouwen op zichzelf de wereld en het leven invullen, hiervan kunnen geen voorbeelden of wijsheden genoeg worden aangereikt. In deze werkboekvorm wordt elk hoofdstuk afgesloten met een vraag en de eigen ervaring en visie gevraagd.'

 

 

 

 

Persbericht november 2013

Mispels

Levenswijsheden van Marian Dieterman

Mispels is de titel van de zojuist verschenen bundel van Marian Dieterman. Mispels zijn eenvoudige wetens- waardigheden die op elk mens van toepassing zijn. De korte essays gaan onder andere over onderwerpen als: veranderlijkheid, eigenwaarde, gezag leren dragen, nooit opgeven om te leren en loslaten wat je niet meer dient.

 

Marian Dieterman vertelt: 'Vaak wordt er iets van je gevraagd, of denk je dingen te moeten doen. Soms is het leuk, soms een beetje en soms is dat helemaal niet leuk. Toch moet het gebeuren en moet je antwoord geven, of zelfs iets tegen je zin in doen. Het liefst zou je alleen hele leuke dingen willen bedenken en doen, maar hoe krijg je dat voor elkaar? Vooral als je zelf niet eens weet wat je echt leuk vindt of goed kan en je begint af te vragen waar je eigenlijk mee bezig bent. Door dan op je gevoel dit gidsje open te slaan en het thema te lezen, krijg je helderheid om in deze situatie je eigen beweegredenen te ontrafelen.'

 

 

Persbericht november 2012

Op weg naar vreugde en vervulling

Marian Dieterman beschrijft hoe dromen tot vervulling komen

Iedereen heeft dromen en kan wensen ze in vervulling te laten komen. De vervulling is geen utopie, maar bereikbaar voor elk mens, als hij zichzelf toestaat om te weten dat alles tot zijn beschikking staat. Door alle mogelijkheden te benutten, kwaliteiten en talenten te ontwikkelen, kan elk mens van het leven leren en genieten. Vervulling is de eindstaat en in het boek Op weg naar vreugde en vervulling beschrijft Marian Dieterman hoe deze eindstaat is te bereiken.

 

Fragment

Wanneer echte vreugde wordt beleefd, geeft dat een innerlijk gevoel dat meer is dan tevredenheid en helemaal als het tot gelukzaligheid komt. Dit lijkt al een beetje op de verbinding zien en voelen met alles en iedereen, want dan is alles goed zoals het is. In een mens zijn er altijd veel processen gaande en het een is vreugdevoller dan het andere, er zijn altijd dingen die de mens tegenstaan en vreugdegevende activiteiten. Vooraf inschatten wat vreugde brengt is altijd een gok, want het beleven van vreugde komt van binnenuit en kan niet van buitenaf door voorwaarden geregeld worden. Iets leuks plannen waar een mens zich fijn bij voelt schept wel de voorwaarde, maar kan wel of geen innerlijke vreugde geven. Zelfs wanneer het leven lijden is geworden, kan hierin nog voor vreugde worden gekozen. Dit kan door het lichte perspectief proberen te blijven zien en door het leven te accepteren zoals het zich voordoet.

 

 

Persbericht maart 2012

Leven in liefde en geluk

Marian Dieterman beschrijft hoe we oude patronen los kunnen laten

Het zojuist verschenen boek Leven in liefde en geluk belicht hoe ons leven geïndoctrineerd is door oude patronen en gewoontes. In situaties uit het dagelijks leven beschrijft Marian Dieterman hoe we deze oude patronen los kunnen laten om naar liefde en geluk te transformeren. Leven in liefde en geluk is het tweede deel van een drieluik. Het eerste deel, Terug naar licht en eenheid, verscheen in het najaar van 2011. Het derde deel, Op weg naar vreugde en vervulling, zal in het najaar van 2012 verschijnen.

 

Fragment

Elk mens heeft de vrijheid om te denken, zeggen en doen voor zijn eigen levensbelang. Een gedachte die opkomt en zich vormt tot actie in de geest, kan in een flits tot stand komen. Gedachten vormen zich wanneer de geest open is, bereid is om te ontvangen wat zich vormt.Wanneer gedachten blijven cirkelen rond gebeurtenissen, wordt het tot zorgen maken en tobben. Er is dan geen ruimte om iets tot stand te brengen, alles zit dan verstopt door oude gedachten, meningen of gebeurtenissen. Ruimte maken, weer open worden om leeg met een schone lei gedachten te vormen, is iets wat aangeleerd kan worden. (...) Als de vraag zich vormt in de gedachten is het antwoord niet eens van belang. De vraag zelf roept al nieuwsgierige verwachting op en vormt zich geleidelijk tot de juiste vraag.

Persbericht oktober 2011

Terug naar licht en eenheid

 

Marian Dieterman schrijft boek over het veroveren van vrolijke lichtheid

 

In Terug naar licht en eenheid diept Marian Dieterman de voordelen van licht en eenheid uit die verloren zijn gegaan. Doordat de mens zich bewust werd van zichzelf en in zijn egokracht kwam, is er geen echte verbondenheid mogelijk met anderen. In elk mensenleven gebeuren vrolijke en verdrietige dingen om van te leren en levenslessen uit te trekken. De vrolijke zijn geen probleem, maar bij de vervelende dingen komt de mens zichzelf tegen. Dan zal hij dit moeten oplossen met en in zichzelf. Versombering en verharding liggen op de loer en vrolijke lichtheid lijkt dan verdwenen. Met haar boek biedt Dieterman de leidraad om licht en eenheid weer te kunnen veroveren.

 

Fragment
Wanneer de mens zich somber voelt, kan hij het licht niet toelaten. Op een sombere dag is het moeilijk om in het licht te komen en het gemoed op te vijzelen, het licht is dan niet aanwezig, voorhanden. Toch is dat juist waar het om gaat, het licht is niet buiten de mens, maar in de mens. Donkere wolken zijn als gedachten in de mens die somberheid geven en ook ondoordringbaar lijken. Het licht in of van buiten kan er dan niet in doordringen, omdat de geest van de mens zich heeft gesloten. Ontsluiting is alleen maar mogelijk als er licht bij kan of mag, al is het maar een kaarsvlammetje dat in het donker is te ontwaren. Dit is een omkeerpunt, niet meer in de duisternis willen afzakken of deze het leven laten overschaduwen. In zichzelf is er de mogelijkheid om dit te forceren, een donkere wolk kan niet worden weggeblazen, maar de eigen gedachten kunnen wel worden gezuiverd, in en aan het licht komen.