Nieuws en ontwikkelingen

Persbericht oktober 2011

Terug naar licht en eenheid

 

Marian Dieterman schrijft boek over het veroveren van vrolijke lichtheid

 

In Terug naar licht en eenheid diept Marian Dieterman de voordelen van licht en eenheid uit die verloren zijn gegaan. Doordat de mens zich bewust werd van zichzelf en in zijn egokracht kwam, is er geen echte verbondenheid mogelijk met anderen. In elk mensenleven gebeuren vrolijke en verdrietige dingen om van te leren en levenslessen uit te trekken. De vrolijke zijn geen probleem, maar bij de vervelende dingen komt de mens zichzelf tegen. Dan zal hij dit moeten oplossen met en in zichzelf. Versombering en verharding liggen op de loer en vrolijke lichtheid lijkt dan verdwenen. Met haar boek biedt Dieterman de leidraad om licht en eenheid weer te kunnen veroveren.

 

Fragment
Wanneer de mens zich somber voelt, kan hij het licht niet toelaten. Op een sombere dag is het moeilijk om in het licht te komen en het gemoed op te vijzelen, het licht is dan niet aanwezig, voorhanden. Toch is dat juist waar het om gaat, het licht is niet buiten de mens, maar in de mens. Donkere wolken zijn als gedachten in de mens die somberheid geven en ook ondoordringbaar lijken. Het licht in of van buiten kan er dan niet in doordringen, omdat de geest van de mens zich heeft gesloten. Ontsluiting is alleen maar mogelijk als er licht bij kan of mag, al is het maar een kaarsvlammetje dat in het donker is te ontwaren. Dit is een omkeerpunt, niet meer in de duisternis willen afzakken of deze het leven laten overschaduwen. In zichzelf is er de mogelijkheid om dit te forceren, een donkere wolk kan niet worden weggeblazen, maar de eigen gedachten kunnen wel worden gezuiverd, in en aan het licht komen.